6. Базально-клітинний рак шкіри (ерозивна форма)

1.Базально-клітинний рак шкіри. Пацієнт Л., 57 років, вважав себе хворим протягом 1,5 років. Від запропонованої операції в онкологічному центрі категорично відмовився та погодився на лікування за допомогою нашої фітомазі "АНТИНЕОДЕРМ С-А". 11.09.2001 р. почав одномісячне амбулаторне лікування. Процес лікування не заважав йому займатися основними видами діяльності, а тому не було необхідності в оформленні листка непрацездатності. Після 10-ти сеансів накладання мазі "АНТИНЕОДЕРМ С-А" з інтервалом у З дні наступило повне вилікування пухлини. Диспансерне спостереження протягом 1 року не виявило тенденції до рецидиву новоутвору.

6. Базально-клітинний рак шкіри (ерозивна форма)

2. Базаліома в процесі лікування фітомаззю Антинеодерм С-А. Після 3-го сеансу накладання мазі "АНТИНЕОДЕРМ С-А" видно, як проявилися некротизовані ділянки інвазивного росту базаліоми (фото 2). Після 4-го сеансу накладання мазі "АНТИНЕОДЕРМ С-А" видно, як велика некротизована ділянка інвазивного росту новоутвору від пала, а менша некротизована ділянка більше рельєфно проявилась (фото 3). Після 6-го сеансу накладання мазі "АНТИНЕОДЕРМ С-А" видно, як ще більше рельєфно проявилася мен­ ша некротизована ділянка інвазивного росту базаліоми (фото 4). Після 8-го сеансу накладання мазі "АНТИНЕОДЕРМ С-А" видно, як виразка повністю очистилася від некротизованих тканин інвазивного росту базаліоми (фото 5).

6. Базально-клітинний рак шкіри (ерозивна форма)

3. Базаліома (ерозивна форма) в процесі лікування фітомаззю Антинеодерм С-А. Після 9-го сеансу накладання мазі "АНТИНЕОДЕРМ С-А", ми бачимо, як виразка по краях почала активно (заживлятися) епітелізуватися. В центрі видно кірку, яка відпала після 10-го профілактичного сеансу накладання мазі "АНТИНЕОДЕРМ С-А" (фото 6). При боковому освітленні чітко видно, що виразка після лікування маззю "АНТИНЕОДЕРМ С-А" повністю заживилася з утворенням штампованого рубця (фото 7). Фотографія зроблена 5.12.2002 р. Суб'єктивно та об'єктивно: немає даних за рецидив базаліоми (фото 8).

6. Базально-клітинний рак шкіри (ерозивна форма)